پروژه‌های اتاق تمیز

پروژه اتاق تمیز در نیروی هوایی ارتش

توضیحات در سال 1379 پروژه كلين روم در معاونت تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي هواي ارتش جمهوري اسلامي ايران با طراحي و محاسبات و نظارت مدير عامل اين شركت در…

پروژه نيمه هادي در دانشگاه علم و صنعت

توضیحات در سال 1376 پروژه نيمه‌هادی در دانشگاه علم و صنعت ايران پژوهشكده الكترونيک اتاق‌تميز در مساحت 200 مترمربع، كلاس 2000 به همراه دوش هوای يک نفره گرد، جهت نصب…
فهرست