توضیحات

در سال 1382پروژه فضاهای تميز در سازمان انرژی اتمی ايران/كرج در مساحت850مترمربع، در كلاسهای 1000 و 10000و 100000 به همراه سه دستـــگاه دوش هوا و يك دستـــگاه جعبه عبور قطـــــعات (PASS THRU BOX) جهت ساخت ليزر های صنعتی و پزشكی تكميل طراحی و نظارت بر اجرا گرديد و تحويل گرديد . در اين پروژه كف آنتی استاتيك پلی اورتان با طراحی و دانش فنی و تست‌هاي مربوطه توسط اين شــــركت و همكــــاری شــــركت ساروج بن پی توليد، و در اين پروژه اجرا و با ويژگی زير 100 مگا اهم بهترين نوع جهت سيستم‌های ليزری تست و تحويل گرديد . كه توليد اين نوع كف برای اولين بار در كشور انجام شد و گام ديگری در خودكفايی كشور عزيزمان ايران بود و قطع وابستگی به بيگانگان بشمار می رود . در اين پروژه دو دستگاه ميز لمينار نيز با تميزی زير كلاس 100 و تميزی زير كلاس 500 طراحی و ساخته و تست و تحويل گرديد. و همچنين كابينت‌های استيل و ميزهای كار مناسب كلاس 100 و 1000 طراحی و ساخته شد.

  • مشتری: سازمان انرژي اتمي ايران/كرج
  • تاریخ: 1382
  • لینک: rtl-theme.com
پروژه اتاق تميز در دانشكده فني دانشگاه تربيت مدرس
فهرست