توضیحات

در ســـال 1386 پـــروژه داســـت پــــروف روم به ســــفارش شركت توسعه فن آوران هواپايه در تحقيقات ستاد مشترك ارتش ، يك دستگاه سيستم فيلترينگ و سيستم اير شاور در ارتقاء تميزي اتاق داست پروف روم به كلاس 10000 كلين روم جهت تعمير قطعات موتور هواپيماهاي شكاري طراحي و اجرا و تحويل گرديد.

  • مشتری: ستاد مشترك ارتش
  • تاریخ: 1386
پروژه اتاق تميز در دانشكده فني دانشگاه تربيت مدرس
پروژه اتاق تميز در سازمان انرژي اتمي ايران
فهرست