توضیحات

در سال 1382پروژه فضاهاي تميز در سازمان انرژی اتمی ايران/كرج به همراه سه دستگاه دوش هوا و يك دستگاه جعبه عبور قطعات     (PASS THRU BOX)  جهت ساخت ليزر های صنعتی و پزشكی تكميل طراحی و نظارت براجرا گرديد …

  • مشتری: سازمان انرژي اتمي ايران
  • تاریخ: 1382
  • لینک: rtl-theme.com
پروژه داست پروف روم در تحقيقات ستاد مشترك ارتش
پروژه اتاق تمیز در نیروی هوایی ارتش
فهرست