توضیحات

در سال 1385 پروژه اتاق تميز در دانشكده فني مهندسي دانشگاه تربيت مدرس ايران در مساحت 220 مترمربع ، جهت نصب سيستم LPE با كاربري تحقيق و كار بر روي قطعات نيمه هادي و الكترونيك و نصب سيستم EVS و ديگر سيستم هاي اپتوالكترونيك در كلاس 10000 و 100000 به همراه دوش هواي يك نفره و يك دستگاه جعبه عبور قطعات ( PASS THRU BOX ) ، طراحي و اجرا و تحويل گرديد . سيستم لوله كشي استيل جهت گازهاي مختلف و اجراي كف آنتي استاتيك پلي اورتان و سيستم گراندينگ و پريزهاي صنعتي و تلفن و كامپيوتر و سيستم اگزاست و سيستم آب ديونيزه با مقاومت بيشتر از 18 مگا اهم ، بخشي از خدمات اجرايي اين پروژه بوده است .

  • مشتری: دانشگاه تربيت مدرس
  • تاریخ: 1385
  • لینک: rtl-theme.com
پروژه فضاهاي تميز در سازمان انرژي اتمي ايران/كرج
پروژه داست پروف روم در تحقيقات ستاد مشترك ارتش
فهرست