مدیر عامل این شرکت از سال 1365 در پی رسیدن به دانش فنی کلین‌روم در ایران با تحقیقات گسترده با صرف هزینه زیاد موفق شد با بررسی مواد و دیگر موارد مربوط در زمینه‌های دیوار و کف و سقف و سیستم هوا و فیلترینگ و روشنایی و سرمایش و گرمایش و …….. با تهیه استانداردهای لازم از کشورهای پیشرو صنعتی، گنجینه‌ای از استانداردها و تجربیات و عملکرد‌ها دست یابد که نتیجه آن طراحی و محاسبات و اجرای مجموعه اتاق‌های‌تمیز در کلاس‌های 10 و 100 و 1000 بر اساس استاندارد 209 فدرال امریکا در معاونت تحـــقیقات و جهاد خودکفایی نــهاجاست که پس از سپری شدن بیش از 29 ســال از اجرا هــنوز هم در خاور میانه منحصر به فرد می‌باشد. شــــركت آرام‌نسيم در سال 1375 با كادری مجرب از تخصص‌های مهندسی مكانيک، برق و الكترونيك، معماری، كامپيوتر و كنترل، در زمينه تخصصی مشاوره، طراحی و محاسبات و نظارت و اجرای اتاق ‌تميز (CLEAN ROOM) ثبت گرديد و هدف اصلی مدير‌عامل اين شركت ايجاد مركزی قوی و قدرتمند و با دانش فنی بالا و همراه با علم روز در زمينه اتاق‌ تميز جهت قطع وابستگی به بيگانگان در داخل كشور عزيز و بزرگمان ايران بوده است و به ياری خداوند با افتخار اعلام می‌دارد تا كنون پروژه‌های زيادی را با موفقيت و رضايت كارفرماهای مربوطه به انجام رسانده است.

فهرست