پروژه‌های انجام شده

در ادامه بعضی از نمونه کارها و پروژه‌های انجام شده توسط شرکت آرام نسیم را مشاهده می‌کنید:

پروژه فضاهاي تميز در سازمان انرژي اتمي ايران/كرج

پروژه اتاق تميز در دانشكده فني دانشگاه تربيت مدرس

پروژه داست پروف روم در تحقيقات ستاد مشترك ارتش

پروژه اتاق تميز در سازمان انرژي اتمي ايران

پروژه اتاق تمیز در نیروی هوایی ارتش

پروژه نيمه هادي در دانشگاه علم و صنعت

فهرست